นักเรียนประจำ

ภาษาอังกฤษ


n boarder
คำอธิบาย: นักเรียนที่กินอยู่หลับนอนที่โรงเรียนเป็นประจำ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเรียนกินนอน
คำตรงข้าม: นักเรียนไปกลับ
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกส่งไปเรียนโรงเรียนที่ไกลบ้าน จึงต้องอยู่เป็นนักเรียนประจำ