นักเรียนกินนอน

ภาษาอังกฤษ


n boarder
คำตรงข้าม: นักเรียนไปกลับ