นักเรียน

ภาษาอังกฤษ


n student
คำอธิบาย: ผู้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียน
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: learner , pupil , scholar , disciple , undergraduate
ตัวอย่างประโยค: การเรียนการสอนในปัจจุบันจะยึดความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก