นักเดินทาง

ภาษาอังกฤษ


n traveler
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักท่องเที่ยว , นักเที่ยว , ผู้เดินทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: tourist
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเตือนนักเดินทางให้ระวังโจร