นักเขียน

ภาษาอังกฤษ


n novelist
คำอธิบาย: ผู้แต่งหรือผู้เขียนหนังสือเป็นอาชีพ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักประพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: author , writer , fiction writer , prose writer , fictionist
ตัวอย่างประโยค: นักเขียนที่ทำต้นฉบับด้วยลายมือยังมีอีกมาก