นักออกแบบ

ภาษาอังกฤษ


n designer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งของต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ดีไซน์เนอร์
ตัวอย่างประโยค: นักออกแบบย่อมสามารถดัดแปลงและแก้ไขแบบให้สวยได้