นักอนุรักษ์นิยม

ภาษาอังกฤษ


n conservative
คำอธิบาย: ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: reactionary