นักสืบ

ภาษาอังกฤษ


n detective
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในการสืบสวน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สายสืบ , สายลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: spy
ตัวอย่างประโยค: วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป