นักสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ


n environmentalist
คำอธิบาย: ผู้ที่ใฝ่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม
หน่วยนับ: คน