นักสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n ascetic
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สำเร็จ , ฤษี
คำที่เกี่ยวข้อง: recluse , hermit , holy man