นักสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


n ascetic
หน่วยนับ: ตน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สำเร็จ , ฤษี
คำที่เกี่ยวข้อง: recluse , hermit , holy man


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top