นักสังคมนิยม

ภาษาอังกฤษ


n socialist
คำอธิบาย: ผู้ใฝ่ใจในทฤษฎีทางสังคมนิยม
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นอกจากเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกแล้วยังเป็นนักสังคมนิยมตัวยง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top