นักสวด

ภาษาอังกฤษ


n prayer
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในการสวด
คำที่เกี่ยวข้อง: expert in ritual repetition