นักสราช

ภาษาอังกฤษ


n position of banner bearer
คำอธิบาย: ตำแหน่งคนถือธงท้ายเรือพระที่นั่งพาย
หน่วยนับ: ตำแหน่ง