นักษัตรเนมี

ภาษาอังกฤษ


n north star
ความหมายเหมือนกับ: ดาวเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: polar star , pole Star , polestar , lodestar , Polaris