นักษัตรวิทยา

ภาษาอังกฤษ


n astrology
ความหมายเหมือนกับ: วิชาดาว , โหราศาสตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: science of stars , knowledge of stars