นักษัตรปาฐก

ภาษาอังกฤษ


n astrologer
ความหมายเหมือนกับ: นักดาราศาสตร์
คำที่เกี่ยวข้อง: starreader