นักษัตรบดี

ภาษาอังกฤษ


n mercury
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวพระพุธ , ดาวพุธ
คำที่เกี่ยวข้อง: the planet mercury