นักษัตรจักร

ภาษาอังกฤษ


n map of fixed star
คำอธิบาย: แผนที่หมู่ดาวที่ไม่เคลื่อนฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: map of the planetary system