นักษัตร

ภาษาอังกฤษ


n twenty seven constellations of 133 stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาว , ดาวฤกษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: star , fixed star , constellation
ตัวอย่างประโยค: ตำรากล่าวว่านักษัตรหรือดาวฤกษ์มี 27 หมู่