นักวิเคราะห์ข่าว

ภาษาอังกฤษ


n commentator
คำอธิบาย: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักพิเคราะห์ข่าว , นักวินิจฉัยข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: news analyst
ตัวอย่างประโยค: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี