นักวิพากษ์วิจารณ์

ภาษาอังกฤษ


n commentator
คำที่เกี่ยวข้อง: critic , reviewer , observer , analyst