นักวินิจฉัยข่าว

ภาษาอังกฤษ


n commentator
ความหมายเหมือนกับ: นักพิเคราะห์ข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: news analyst