นักวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n scientist
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในวิทยาศาสตร์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศของเรายังต้องการนักวิทยาศาสตร์อีกมาก