นักวิจารณ์

ภาษาอังกฤษ


n commentator
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญในการวิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีหลักการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักวิพากษ์วิจารณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: critic , reviewer , observer , analyst
ตัวอย่างประโยค: นักวิจารณ์วิจารณ์ละครเรื่องดาวพระศุกร์ว่าพระเอกอายุน้อยไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top