นักล้วงกระเป๋า

ภาษาอังกฤษ


n pickpocket
คำอธิบาย: มิจฉาชีพที่คอยลักทรัพย์ในกระเป๋าโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขามีอาชีพเป็นนักล้วงกระเป๋า