นักลงทุน

ภาษาอังกฤษ


n investor
คำอธิบาย: ผู้ที่ใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักลงทุนต่างชาติสนใจไปลงทุนในเวียดนามเพราะค่าแรงยังถูกอยู่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top