นักร้อง

ภาษาอังกฤษ


n singer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: songster
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง