นักมวยอาชีพ

ภาษาอังกฤษ


n professional boxer
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: pugilist , prizefighter
คำตรงข้าม: นักมวยสมัครเล่น
ตัวอย่างประโยค: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ