นักมวยสมัครเล่น

ภาษาอังกฤษ


n amateur boxer
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: pugilist , prizefighter
คำตรงข้าม: นักมวยอาชีพ
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดนักมวยสมัครเล่นคนนั้นก็สามารถผ่านเวทีชกคราวนี้ไปได้อย่างสวยงาม