นักภูมิศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n geographer
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์
ตัวอย่างประโยค: นักภูมิศาสตร์มีหน้าที่สร้างและอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ตลอดจนภาพถ่ายทางอากาศ