นักภาษา

ภาษาอังกฤษ


n linguist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษา
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: หมู่นี้นักภาษาถูกกล่าวหาบ่อยว่าเป็นผู้ที่ไล่ตามความเจริญ