นักฟุตบอล

ภาษาอังกฤษ


n footballer
คำอธิบาย: ผู้ที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพ
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: football player , soccer player