นักฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ


n physicist
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาฟิสิกส์
หน่วยนับ: คน