นักพฤกษศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n botanist
คำอธิบาย: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาที่ว่าด้วยต้นไม้
ตัวอย่างประโยค: นักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกยังรู้จักพืชในโลกใบนี้ น้อยนัก