นักพรต

ภาษาอังกฤษ


n hermit
คำอธิบาย: ผู้ประพฤติพรต
หน่วยนับ: รูป
คำที่เกี่ยวข้อง: religious man , recluse , ascetic
ตัวอย่างประโยค: ศุภวัฒน์ทำตัวเคร่งขรึมราวกับนักพรต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top