นักพรต

ภาษาอังกฤษ


n hermit
คำอธิบาย: ผู้ประพฤติพรต
หน่วยนับ: รูป
คำที่เกี่ยวข้อง: religious man , recluse , ascetic
ตัวอย่างประโยค: ศุภวัฒน์ทำตัวเคร่งขรึมราวกับนักพรต