นักผจญภัย

ภาษาอังกฤษ


n adventurer
คำอธิบาย: ผู้ชอบผจญภัย
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: adventurist , explorer , adventure seeker
ตัวอย่างประโยค: นักผจญภัยเดินทางย้อนลำน้ำโขงจากกัมพูชาไปถึงยูนาน