นักปรัชญา

ภาษาอังกฤษ


n philosopher
คำอธิบาย: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: intellectual
ตัวอย่างประโยค: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้