นักประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n historian
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญในวิชาประวัติศาสตร์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top