นักประพันธ์

ภาษาอังกฤษ


n novelist
คำอธิบาย: ผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประพันธ์ , นักเขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: author , writer
ตัวอย่างประโยค: อัญชันเป็นนามปากกาของนักประพันธ์คนหนึ่ง