นักปฏิรูป

ภาษาอังกฤษ


n reformer
คำที่เกี่ยวข้อง: modernizer , innovator
ตัวอย่างประโยค: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี