นักบินอวกาศ

ภาษาอังกฤษ


n astronaut
คำอธิบาย: เจ้าหน้าที่ที่ได้รับฝึกฝนให้เดินทางและปฏิบัติหน้าที่นอกชั้นบรรยากาศโลก
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: cosmonaut , spaceman , spacewoman
ตัวอย่างประโยค: เราส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งที่ 3