นักบิน

ภาษาอังกฤษ


n pilot
คำอธิบาย: ผู้ขับขี่เครื่องบิน
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: aviator , flyer
ตัวอย่างประโยค: นักบินสามารถนำเครื่องลงได้อย่างปลอดภัย