นักบวช

ภาษาอังกฤษ


n priest
ความหมายเหมือนกับ: บรรพชิต , ผู้ถือบวช
คำที่เกี่ยวข้อง: clergyman , abbot , hermit , ascetic , friar
ตัวอย่างประโยค: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่