นักธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ


n businessman
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพค้าขาย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ