นักธรรม

ภาษาอังกฤษ


n religious student
คำอธิบาย: ผู้สำเร็จหลักสูตรธรรม, ผู้สอบความรู้ธรรมได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ มี 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รู้ธรรม , ผู้ปฏิบัติธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ascetic , divine , ecclesiastic , theologian