นักทำ

ภาษาอังกฤษ


n doer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: actor , performer , agent