นักทัศนาจร

ภาษาอังกฤษ


n excursionist
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักเดินทาง , นักเที่ยว , คนเดินทาง , นักท่องเที่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: traveler