นักถ่ายรูป

ภาษาอังกฤษ


n photographer
คำอธิบาย: ผู้ชื่นชอบการถ่ายรูป
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตากล้อง , ช่างกล้อง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นนักถ่ายรูปที่เข้าขั้นมาตรฐานคนหนึ่ง