นักต้ม

ภาษาอังกฤษ


n swindler
คำอธิบาย: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักต้มตุ๋น
คำที่เกี่ยวข้อง: cheat , tricker , imposter , fraud
ตัวอย่างประโยค: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร