นักต่อสู้

ภาษาอังกฤษ


n fighter
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักสู้
ตัวอย่างประโยค: จำลองเป็นนักต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนสำคัญของประเทศ